• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تکنیک mlpa و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیکی

تکنیک mlpa و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیکی

موضوع ارائه:تکنیک mlpa و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیکی

ارائه دهنده: ریحانه هاشمی

استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه کیفی

تاریخ ارائه: دی ۹۷