• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پادکست میکروبیوم

🔬انجمن علمی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان

💀آیا می دانستید که بدن شما خانه ی تریلیون ها ارگانیسم ریز به نام میکروب است؟؟

💢نگران نباشید!
همه ی آن ها با هم میکروبیوم را تشکیل می دهند که در سراسر بدن وجود دارند اما بیشتر در روده ها هستند.

🎙پادکست انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

📝جمع آوری مطالب: نادیا حصاری
🔊صداگذاری: زهرا محمدی و محمد رضا عبدی
🎚تدوین: سامان خالقی مقدم
سرپرست: صبا صمدی
👩🏻‍🏫استاد راهنما: خانم دکتر حسن زاده