• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تولید میکروبی ویتامین ها

تولید میکروبی ویتامین ها

موضوع ارائه: تولید میکروبی ویتامین ها

ارائه دهنده: علیرضا اسماعیل زاده

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲