• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پادکست سلامت مردان

🔬انجمن علمی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان

سلامت مردان_Men’s health موضوع اپیزود لبوکست

ما در این اپیزود به اهمیت سلامت در مردان و توجه بیشتر به آن می‌پردازیم.🚹

🎙پادکست انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

📚جمع آوری مطالب: نادیا حصاری
🔊صداگذاری: زهرا محمدی، محمدرضا عبدی
🎚تدوین: سعیده طاهری
سرپرست: صبا صمدی
👩🏻‍🏫 استاد راهنما: خانم دکتر ده‌باشی