• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

انگل مالاریا چیست و چگونه به انسان منتقل میشود؟

پشه ها معمولاگیاه خوار هستند، تنها یک نوع پشه باردار برای بدست اوردن مواد مغذی از خون انسانها آنها را نیش میزند تا تخم درحال رشدش را تغذیه کند. اگر او خون افراد مبتلا به ملاریا را بنوشد او نیز به این بیماری مبتلا میشود و ناقل بیماری میگردد. انگل مالاریا توسط بزاق پشه به فرد دیگری منتقل شده و انسال دیگری را آلوده میکند.