تغییرات جزئی و عمده آنتی ژنیک در ویروس آنفلوآنزا، مبنای ژنتیکی و بالینی آن

موضوع ارائه: تغییرات جزئی و عمده آنتی ژنیک در ویروس آنفلوآنزا، مبنای ژنتیکی و بالینی آن

ارائه دهنده: سیده محدثه پروانه

استاد راهنما: آقای دکتر داوود منصوری

تاریخ ارائه: آذر 97

دانلود فایل ارائه
 • ویروس آنفولانزا
 • ساختار ویروس آنفولانزا
 • ساختمان و عملکرد NA
 • تکثیر ویروس آنفولانزا
 • شیوع
 • تغییرات عمده و خفیف آنتی‌ژنیک
 • واکسیناسیون
 • طبقه بندی واکسن ها
 • واکسن‌های مبتنی برM2e
 • واکسن‌های مبتنی بر HA
 • واکسن‌های مبتنی بر دیگر قسمت‌های ویروس
اشتراک گذاری: