• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تغییرات جزئی و عمده آنتی ژنیک در ویروس آنفلوآنزا، مبنای ژنتیکی و بالینی آن

تغییرات جزئی و عمده آنتی ژنیک در ویروس آنفلوآنزا، مبنای ژنتیکی و بالینی آن

موضوع ارائه: تغییرات جزئی و عمده آنتی ژنیک در ویروس آنفلوآنزا، مبنای ژنتیکی و بالینی آن

ارائه دهنده: سیده محدثه پروانه

استاد راهنما: آقای دکتر داوود منصوری

تاریخ ارائه: آذر ۹۷