معرفی رشته فناوری اطلاعات سلامت

گفتگو با دکتر محمدرضا مظاهری مدیر گروه رشته‌ی فناوری اطلاعات سلامت در علوم پزشکی وارستگان در خصوص معرفی این رشته، آینده تحصیلی و بازار کار آن.

تهیه شده در روابط عمومی علوم پزشکی وارستگان

اشتراک گذاری: