• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

گلیکوماکروپتید در مدیریت رژیمی بیماری فنیل کتونوریا

استفاده از گلیکوماکروپتید در مدیریت رژیمی بیماری فنیل کتونوریا
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر منیره دهری
ارائه دهنده: فاطمه تیموری