روز جهانی غذا 2019

 هر ساله به مناسبت روز جهانی غذا، شعاری مطرح می‌شود که تمام اقشار جامعه را دعوت به پیروی از آن می‌کند. شعار امسال روز جهانی غذا «جهانی عاری از گرسنگی با تغذیه سالم» است.
اعضای هیئت علمی گروه عاوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان درباره این روز و آمار تغذیه در جهان توضیحاتی ارائه می‌دهند و اقشار مختلف جامعه را به چالش امسال دعوت می‌کنند.

تهیه کننده: روابط عمومی وارستگان

تاریخ تولید: شهریور 98

اشتراک گذاری: