• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

Fertilty Preservation in Patient Cancer

Fertilty Preservation in Patient Cancer

موضوع ارائه: Fertilty Preservation in Patient Cancer

ارائه دهنده: دیبا اسکندری

استاد راهنما: آقای علی طلوع

تاریخ ارائه: آبان ۹۷