Extra Gastric Disease and H.Pylori infection

موضوع ارائه: Extra Gastric Disease and H.Pylori infection

ارائه دهنده: افسانه رحیمی

استاد راهنما: آقای دکتر داوود منصوری

تاریخ ارائه: آذر 97

دانلود فایل ارائه
 • مورفولوژی H.Pylori
 • پاتوژنز باکتری H.Pylori
 • فاکتور های بیماری زا
 • VacA
 • CagA
 •  ژن Sirt1
 • Sirt  پروتئین های
 •   راه های انتقال باکتری
 •  فاکتورهای دخیل در افزایش ابتلا به سرطان معده
 •   علائم بالینی
 • عفونت های خارج از معده
 • ارتباط باکتری با سرطان ریه
 • آنمی فقر آهن
 • ‌سندرم متابولیک و دیابت(DM)
 •   بیماری کبد چرب غیرالکلیNAFLD
 • بیماری عروق کورنری
اشتراک گذاری: