• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

Extra Gastric Disease and H.Pylori infection

Extra Gastric Disease and H.Pylori infection

موضوع ارائه: Extra Gastric Disease and H.Pylori infection

ارائه دهنده: افسانه رحیمی

استاد راهنما: آقای دکتر داوود منصوری

تاریخ ارائه: آذر ۹۷