• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

A Web-Based Serious Game on Delirium as an Educational Intervention for Medical Students: Randomized Controlled Trial

an Educational Intervention for Medical StudentsTrial

موضوع ارائه: A Web-Based Serious Game on Delirium as an Educational Intervention for Medical Students: Randomized Controlled Trial

ارائه دهنده: محدثه صفایی مهنه

استاد راهنما: آقای دکتر مظاهری