دانستنی‌های تغذیه در دوران کرونا: قسمت دوم

در قسمت دوم دانستنی‌های تغذیه در دوران کرونا، خانم پریسا زارعی شرق عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در خصوص استفاده از مکمل های غذایی و نحوه تهیه و مصرف سبزیجات و نان در دوران اپیدمی صحبت می‌کنند.

تهیه شده در روابط عمومی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

اشتراک گذاری: