• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

Clinical Decision Support Systems for Drug Allergy Checking

Clinical Decision Support Systems for Drug Allergy Checking

موضوع ارائه: Clinical Decision Support Systems for Drug Allergy Checking : Systematic Review

ارائه دهنده: نجمه هادیان

تاریخ ارائه: ۲۳ اردیبهشت ۹۸