• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کاربرد بیوتکنولوژی در پالایش زیستی

کاربرد بیوتکنولوژی در پالایش زیستی

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در پالایش زیستی

ارائه دهنده: نیلوفر فاتحی

استاد راهنما: دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲