کاربرد فراصوت در نگهداری مواد غذایی

کاربرد اولتراسوند در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه:کاربرد اولتراسوند در نگهداری مواد غذایی

ارائه دهنده: ریحانه شکیبا

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • بیماری از سلول ها
  • معرفی وتاریخچه ی CML
  • طبقه بندی، تشخیص، درمان
  • پیوند سلول های بنیادی
  •   مکانیسم مقاومت به ایماتینیب
اشتراک گذاری: