• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کاربرد فراصوت در نگهداری مواد غذایی

کاربرد فراصوت در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه:کاربرد اولتراسوند در نگهداری مواد غذایی

ارائه دهنده: ریحانه شکیبا

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲