• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم پزشکی و دارویی

کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم پزشکی و دارویی

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در علوم پزشکی و دارویی

ارائه دهنده: شایان سبزبانی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲