کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم پزشکی و دارویی

کاربرد بیوتکنولوژی در علوم پزشکی و دارویی

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در علوم پزشکی و دارویی

ارائه دهنده: شایان سبزبانی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: