• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

مصرف الکل و سرطان

تاثیر الکل بر سیستم گوارش فوقانی
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نجمه سیفی
ارائه دهنده: علی چمنی