• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پادکست احساس چاق بودن

این قسمت: مصاحبه با افراد چاق

تهیه کنندگان: فاطمه راستگو، دانیال ایلدرآبادی، نوشین زاهدی، نگارین نظیف کار، الهه عبدالله زاده،
سال ۱۳۹۹
درس اصول مشاوره و آموزش تغذیه
زیر نظر دکتر پریسا زارعی شرق

این پادکست با هدف اطلاع رسانی در مورد چاقی، احساسات نامطلوبی که افراد چاق در ارتباط با دیگران دارند، تبعیض هایی که چاقی عامل ایجاد آن می شود و نظر شخصی افراد چاق در مورد خودشان تهییه شده است. 

تهیه این پادکست توسط دانشجویان تغذیه انجام شده است و قرار است مفاهیمی فراتر از نمایه توده بدنی ، رژیم درمانی و توصیه های غذایی را در ارتباط با افراد چاق را به شما یادآوری کند