• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پادکست تست های کلیه

سومین اپیزود پادکست انجمن علمی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان

کلیه | kidney موضوع اپیزود سوم لبوکست
ما در این اپیزود جذاب، راجع به تست های آزمایشگاهی بررسی عملکرد کلیه صحبت می کنیم.
🎙پادکست انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه وارستگان، لبوکست، در اپلیکیشن های پادکست‌گیر در دسترس می باشد.

📚جمع آوری مطالب: زهرا جوادی، محمدرضا نادری و محمدجواد امینی
🎚🔊صداگذاری و تدوین: سعیده طاهری
سردبیر: تهمینه رحیمی
👩🏻‍🏫 استاد راهنما: دکتر سپیده حسن زاده