• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

هپاتیت

هپاتیت

موضوع ارائه: هپاتیت از شناخت تا درمان

ارائه دهنده: محدثه قاسمیان، ملیکا میرزاجعفری، دنیا عظیمی

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

  • معرفی بیماری
  • انواع
  • علل
  • درمان