• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

سندروم آنجلمن

سندروم آنجلمن

موضوع ارائه: سندروم آنجلمن

ارائه دهنده: پوریا عابدی

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

 

  • معرفی سندروم
  • علائم
  • درمان