• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

دستگاه اتوآنالایزر

Auto analyzer

موضوع ارائه: اتوآنالایزر

ارائه دهنده: زهرا ملک جعفری، لیلا اکبری

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

 

  • معرفی
  • انواع
  • روش های آنالیز
  • کاربرد