• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر ریزمغذی ها بر ADHD

تاثیر ریزمغذی ها بر ADHD

موضوع ارائه: تاثیر ریز مغذی ها بر سندرم بیش فعالی- نقطه توجه

ارائه دهنده: مریم طریقت پور

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۱۸ آذر ۹۶