• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

استفاده از گلیکوماکروپپتید در مدیریت رژیم غذایی فنیل کتونوری

استفاده از گلیکوماکروپپتید در مدیریت رژیم غذایی فنیل کتونوری

موضوع ارائه: استفاده از گلیکوماکروپپتید در مدیریت رژیمی بیماری فنیل کتونوریا

ارائه دهنده: فاطمه تیموری

استاد راهنما: سرکار خانم دکترمنیره دهری

تاریخ ارائه: ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹