• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

مکمل یاری کوانزیم کیوتن در سرطان سینه

مکمل یاری کوانزیم کیوتن در سرطان سینه

موضوع ارائه: مکمل یاری کوانزیم کیوتن در سرطان سینه

ارائه دهنده: عاطفه سادات سلیمانی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: ۸ خرداد ۹۷