• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

A Mobile App With Optical Imaging for the Self-Management of Hand Rheumatoid Arthritis

A Mobile App With Optical Imaging for the Self-Management of Hand Rheumatoid Arthritis

موضوع ارائه: A Mobile App With Optical Imaging for the Self-Management of Hand Rheumatoid Arthritis: Pilot Study

ارائه دهنده: هدیه بهاری ثانی

تاریخ ارائه: آذر ۹۷