• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

تاثیر مصرف هندوانه بر عملکرد قلبی عروقی

تاثیر مصرف هندوانه بر عملکرد قلبی عروقی

موضوع ارائه: تاثیر مصرف هندوانه بر عملکرد قلبی عروقی

ارائه دهنده: مهدی اسدیان

استاد راهنما: خانم حسینی

تاریخ ارائه: ۹ دی ۹۷