بلاگ

تاثیر مصرف هندوانه بر عملکرد قلبی عروقی

موضوع ارائه: تاثیر مصرف هندوانه بر عملکرد قلبی عروقی

ارائه دهنده: مهدی اسدیان

استاد راهنما: خانم حسینی

تاریخ ارائه: 9 دی 97

دکمه همراه متن
  • بیماری های قلبی-عروقی
  • آمار مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی-عروقی
  • تاثیرات مفید هندوانه در بدن
  • تاثیرات هندوانه در کاهش بیماری های قلبی-عروقی
اشتراک گذاری: