• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پادکست سندروم داوون

🔬انجمن علمی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی

سندروم داوون موضوع جذاب این اپیزود لبوکست

✨۱ فروردین ماه روز جهانی سندرم داوون

🎙پادکست انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

📚جمع آوری مطالب: مهدیه سادات حسینی نژاد ،صالحه ریحانی

🔊صداگذاری: ارمین امین زاده، فرناز فرزاد مهر

🎚تدوین: آرمین امین زاده

🖼کاور:آرمین امین زاده

💢سرپرست: صبا صمدی

👩🏻‍🏫 استاد راهنما: خانم دکتر ده‌باشی