استفاده از بسته بندی هوشمند در نگهداری موادغذایی

استفاده از بسته بندی هوشمند در نگهداری موادغذایی

موضوع ارائه: استفاده از بسته بندی هوشمند در نگهداری موادغذایی

ارائه دهنده: نازنین نیکخوی

استاد راهنما: خانم دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: