کاربرد بیوتکنولوژی در پالایش زیستی

کاربرد بیوتکنولوژی در پالایش زیستی

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در پالایش زیستی

ارائه دهنده: نیلوفر فاتحی

استاد راهنما: دکتر پرنیان پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: