• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

شبکه دوره ۰۳

آموزش word

دوره آموزش Word

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش نرم افزار word که یکی از برنامه های مجموعه آفیس میباشد و جزو پرکاربردترین نرم افزارها است. اهداف آموزش.
کاربرد رایانه در علوم تغذیه

کاربرد رایانه در علوم تغذیه

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزش نرم افزارها و ژورنال های معتبر تغذیه ای اهداف آموزش AJCN Anthro ENA Barekat SID Pubmed Google Scolar WHO.