جایگزین‌های حیوانات آزمایشگاهی

سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون حیوان آزمایشگاهی در جهان تولید شده و سپس در تحقیقات مختلف مورد تزریق، عفونی شدن، جراحی، ایجاد تغییرات ژنتیکی، خوردن اجباری داروها با مواد شیمیایی قرار گرفته و در نهایت نیز بدون آنکه از نتیجه این تحقیقات بهره ای به آنها برسد کشته می شوند.

حيوانات مذکور شامل انواع گونه های حیوانات آزمایشگاهی نظیر جوندگان آزمایشگاهی خرگوش ها، سگها، گربه ها،  پرندگان و نخستینی ها می باشند.

سیاوش احمدی نوربخش

ناشر: نوربخش

چاپ: اول
نوبت چاپ:  1400

اشتراک گذاری: