• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

نحوه عملکرد غدد آدرنال (فوق کلیه)

غده آدرنال یک جفت غده زرد رنگ، تخت و  هرمی شکل بالای کلیه قرار دارند. درشرایط استرس فیزیکی و روانی مانند افت قند خون، هنگامی که فرد صدمه دیده، در معرض سرما قرار دارد و یا متحمل آسیب همراه با درد شده است این هومرمون ها ترشح میشوند، همچنین در هنگام ترس، عصبانیت یا اندوه ترشح این هورمونها به بدن کمک میکنند تا برای این شرایط آماده باشند.