• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

چند شکلی های تک نوکلئوتیدی

چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی (که اصطلاحاً Single Nucleotide Polymorphism (SNP) یا Snip خوانده می‌شوند) از مباحث جالب در حوزهٔ ژنتیک مولکولی است.چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی رایج‌ترین و گسترده‌ترین حالت تنوع ژنتیکی در انسان و پستانداران‌اند که بیش از ۹۰ درصد تنوع ژنتیکی را پوشش می‌دهند؛ لذا، مطالعهٔ آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خانم نگین نجمی، فرناز فرزادمهر و نگار نشات دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان زیر نظر دکتر فاطمه کیفی در این ویدیو توضیحاتی درباره چندریختی تک‌نوکلئوتید ارائه میدهند.