• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

غربالگری های دوران بارداری

غربالگری

موضوع ارائه: غربالگری سه ماهه اول بارداری

ارائه دهنده: صبا شفاپور، نوشین خاتم منش، سجاد اصلی

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲

  • علت غربالگری
  • مزایای غربالگری
  • انواع آزمایشات