• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

رسیدگی و محاسبه اسناد بیمه بیمارستانی

سرپایی و نحوه نظارت و بازرسی از مراکز درمانی