• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

راه اندازی استارتاپ

راه اندازی استارتاپ

موضوع ارائه: راه اندازی استارتاپ

ارائه دهنده: دکتر فاطمه مقبلی

عضو هیات علمی علوم پزشکی وارستگان

تاریخ ارائه: تابستان ۱۴۰۱

  • معرفی ساتارتاپ
  • چرا استارتاپ؟
  • تفاوت با کسب و کار سنتی؟