• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

پادکست حس چاق بودن

تهیه کنندگان: مهدیه کمال جو، رز شایگی، متین معدنی، فائزه دهقان زاده
سال تهیه ۱۴۰۳
درس اصول مشاوره و آموزش تغذیه
زیر نظر دکتر پریسا زارعی شرق

این پادکست با هدف اطلاع رسانی در مورد چاقی، احساسات نامطلوبی که افراد چاق در ارتباط با دیگران دارند، تبعیض هایی که چاقی عامل ایجاد آن می شود و نظر شخصی افراد چاق در مورد خودشان تهییه شده است.
تهیه این پادکست توسط دانشجویان تغذیه انجام شده است و قرار است مفاهیمی فراتر از نمایه توده بدنی ، رژیم درمانی و توصیه های غذایی را در ارتباط با افراد چاق را به شما یادآوری کند