• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

تالاسمی

موضوع ارائه: تالاسمی

ارائه دهنده: زهرامیرنژاد، زینب میرنژاد

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

 

  • انواع بیماری
  • روش های درمانی
  • روش های تشخیص