• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

بیماری پروانه‌ای EB

بیماری پروانه‌ای اپیدرمولیز بولوسا ( Epidermolysis Bullosa ) (EB) یک بیماری ژنتیکی پوستی و نادر است که باعث ایجاد تاول، زخم و اسکار بر روی پوست و غشاهای مخاطی مانند دهان، نای، مری و در پاسخ به حداقل ترومای مکانیکی میشود. در این ویدیو پرنیان مرادی و سمانه برزگر دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان درخصوص این ویدیو توضیحات لازم را ارائه میدهند.